WYSTC 2023 Lisbon

Event photos

WYSTC 2022 Lisbon

Event photos

GYTA photos

WYSTC 2021 Lisbon & Online

Event photos

WYSTC 2019 Lisbon

Event photos

GYTA photos

WYSTC 2018 Edinburgh

WYSTC 2017 Montréal

WYSTC 2016 Belgrade

WYSTC 2015 Cape Town

WYSTC 2014 Dublin

WYSTC 2013 Sydney

WYSTC 2012 San Diego

WYSTC 2011 Barcelona

WYSTC 2010 Beijing

WYSTC 2009 Manchester